Voor sommige onderdelen van deze website is Javascript nodig om correct te functioneren. Uw ervaring kan variëren.

Partners | Op Maarhuizen
.

Staatsbosbeheer

Het nieuwe hoofdstuk op Maarhuizen is een samenwerking van verschillende partners: Staatsbosbeheer, Stichting Enne Jans Heerd en de sociale onderneming Op Maarhuizen. Staatsbosbeheer is eigenaar en beheerder van het landschap op de wierde Maarhuizen. Zij werken momenteel aan de versterking van cultuurhistorische elementen, zoals de restauratie van de begraafplaats, uitbreiding van de historische boomgaard en het herstel van de gracht. Daarnaast voegen zij een aantal elementen toe die de beleefbaarheid van Maarhuizen versterken: een aanlegsteiger voor bootjes en kano's, nieuwe wandelroutes en informatieborden met een audiowandeling. Tot slot werken ze aan versterking van de biodiversiteit en herstel van natuurwaarden door het creëren van glanshaverhooiland, een plasdrasgebied voor vogels en vervanging van zieke bomen.

Stichting Enne Jans Heerd

De Stichting Enne Jans Heerd is eigenaar en beheerder van de boerderij Enne Jans Heerd en het omliggende erf. De stichting heeft als doel het behouden, beheren en ontwikkelen van de Enne Jans Heerd. In opdracht van de Stichting is de boerderij gerestaureerd en klaar gemaakt voor haar nieuwe functie. De stichting heeft een ANBI-status.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Joost Renzenbrink - voorzitter

Janneke Klijn - secretaris

Leo Hellinga - penningmeester

Daarnaast heeft de stichting een Raad van Advies, bestaande uit de volgende mensen:

Evert Bisschop Boele - lector Prins Claus Conservatorium

Nicolaas Geenen - uitbater kerk Klein Wetsinge

Harm Post - professioneel toezichthouder/commissaris

Robert Kuiper - gebiedsontwikkelaar bij Rizoem

Rinus Michels - voormalig burgemeester gemeente Winsum

Ariën Nielsen - notaris bij Notaris Nielsen

Willemijn Simon van Leeuwen - directeur Geofort

Sjoerdje Drijfholt - Eigenaar Grounded Expedities

Wil je een bijdrage geven aan het behoud en de nieuwe invulling van de Enne Jans Heerd? Dat kan door een donatie over te maken naar rekeningnummer NL81TRIO0788946528 t.n.v. Stichting Enne Jans Heerd o.v.v. donatie.

Mogelijkmakers

De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt aan een nieuw hoofdstuk voor de Enne Jans Heerd en Maarhuizen. Dit was niet mogelijk geweest zonder de steun van vele partijen die dit project mede mogelijk hebben gemaakt:

Staatsbosbeheer

Provincie Groningen

Gemeente het Hogeland

Nationaal Programma Groningen

Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

Nationaal Restauratiefonds

Regio Groningen-Assen

Waddenfonds

Boerderijenfonds

BPD Cultuurfonds

Onix

TBI Fundatie

Wierdastichting

Bernard Kruizingafonds

Fonds Meijer-Leima

Natuurhuisje.nl

Donateurs crowdfunding via Voordekunst

Samenwerkingspartners

We werken met allerlei partijen samen en hopen deze lijst steeds verder uit te kunnen breiden:

Onix NL 

LAOS Landschapsarchitectuur en stedenbouw

Adviesbureau Van der Weele

Bouwgroep Dijkstra-Draisma

Kenniscentrum Landschap RUG

Kenniscentrum Noorderruimte

Hanze Hogeschool 

ZomerJazzFietsTour

Stichting Kulturele Kommissie Winsum 

Jonge Harten Festival

Binnenwerk

IVN Natuureducatie 

Grounded Expedities

Montessori basisschool de Getijden

Het Hogeland College