Voor sommige onderdelen van deze website is Javascript nodig om correct te functioneren. Uw ervaring kan variëren.

ANBI | Op Maarhuizen
.

De Stichting Enne Jans Heerd heeft de ANBI status, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Door deze ANBI-status zijn bepaalde giften aftrekbaar. Kijk voor meer informatie over de aftrekbaarheid van uw gift op de site van de Belastingdienst.

Stichting Enne Jans Heerd

De ANBI status verplicht ons een aantal documenten te publiceren. Deze zijn hieronder te vinden.

Naam en contactgegevens

Stichting Enne Jans Heerd

Maarhuizen 3

9951 TB Winsum

06 51309453

[email protected]

Fiscaal nummer (RSIN)

859747086

Doelstelling

De stichting heeft ten doel:

a)      Het behouden, beheren en ontwikkelen van de Enne Jans Heerd en omliggende wierde Maarhuizen (verder te benoemen de ‘Heerd’);

b)     Het bevorderen of doen bevorderen van de belangstelling voor en het uitdragen van het culturele en maatschappelijke erfgoed en de waarden van de Heerd op een zodanige wijze dat een breed publiek daarvan kennis kan nemen;

c)      Het ontplooien of doen ontplooien van activiteiten op het gebied van of verband houdende met cultuur en natuur, zoals maar niet beperkt tot workshops en kampen, alsmede het bevorderen of het doen bevorderen van een educatief gebruik van (delen van) de Heerd en de omliggende wierde;

d)     En al het hetgeen daartoe bevorderlijk kan zijn of daarmee verband houdt; alles in de ruimste zin van het woord

Bestuursleden

Joost Renzenbrink – voorzitter

Mayke Zandstra – secretaris

Leo Hellinga  – penningmeester

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. De stichting heeft geen medewerkers in dienst. 

Documenten