Voor sommige onderdelen van deze website is Javascript nodig om correct te functioneren. Uw ervaring kan variëren.

Een nieuw hoofdstuk op Maarhuizen | Op Maarhuizen

Een nieuw hoofdstuk op Maarhuizen

De laatste boer

In 2010 vertrok de laatste boer op de Enne Jans Heerd en kwam de boerderij leeg te staan. Eigenaar Staatsbosbeheer ging op zoek naar een nieuwe bestemming. Staatsbosbeheer was op zoek naar een invulling waar ruimte is voor ontwikkeling van de historische en landschappelijke waarden van de wierde, waarbij deze prachtige boerderij nog een maatschappelijk doel kan vinden.

Samenwerkingsverband

Om een nieuwe toekomst te creëren voor de Enne Jans Heerd is een uniek samenwerkingsverband gevormd. De Stichting Enne Jans Heerd werd opgericht en werd erfpachter voor de komende 30 jaar. Mayke en Gijs geven invulling aan de programmering en exploitatie. Voor het ontwerp van het gebouw en de omliggende wierde en ondersteuning bij het plan zijn Onix NL, Laos Landschapsarchitecten en Rizoem betrokken.

Om deze nieuwe functies te huisvesten moet de bestaande boerderij naast een grondige restauratie ook een transformatie ondergaan. Eind 2021 konden we na een traject van drie jaar voorbereiding eindelijk starten met de restauratie en herbestemming van de boerderij. De herbestemming en restauratie wordt gecombineerd met verduurzaming. Op deze manier willen we deze prachtige historische plek behouden, toekomstbestendig maken én zorgen voor levendigheid op het platteland.

Bouwen bouwen bouwen

Sinds november 2021 is aannemer Bouwgroep Dijkstra-Draisma hard aan het werk in en rond de boerderij. In het voorhuis ligt de nadruk op restauratie en verduurzaming. Monumentale elementen worden weer in ere hersteld, zoals de schildering van Aikes op de schouw. De beide schuren worden ook gerestaureerd, zoals het rieten dak op de grote schuur en de lemen vloer. Daarnaast worden de schuren geschikt gemaakt voor de nieuwe functies. We creëren een multifunctionele theaterzaal, een foyer en een dagcafe in de kleine schuur en het oude karnhoes. Daarnaast is de grote schuur multifunctioneel inzetbaar als 'vrije ruimte'. Het erf krijgt een opknapbeurt en wordt ook geschikt gemaakt voor de nieuwe publieke functies. En dan..... hopen we natuurlijk dat begin 2023 alles klaar is en we eindelijk onze deuren kunnen openen voor jullie!

iets voor jou?